Canlı karaciğer vericilerinin binde 2-5 ( %0.2 -0.5) kadar bir ölüm riski taşıdıkları kabul edilmektedir. Diğer bir deyişle %99.5 -99.8 başarılıdır. Ayrıca canlı vericilerin yaklaşık % 15-20'sinde hastanede yatış süresini uzatan ve ilaç tedavisini gerektiren 'basit' komplikasyonlar ve % 5-10 kadarında da kanama, safra kaçağı ve karın içinde ya da akciğerde sıvı  toplanması gibi ek girişimler gerektiren komplikasyonlar meydana gelmektedir. Ancak uzun dönem takip ile yapılan çalışmalar, vericilerin hayatlarının ileriki dönemlerinde genel olarak karaciğer nakli ameliyatına bağlı sorun yaşamadıklarını bildirmektedir. Karaciğer vericilerinin hemen tamamı,'geriye dönme şansınız olsaydı, karaciğerinizi tekrar bağışlar mıydınız?' sorusunu olumlu olarak cevaplamaktadır.